Công văn 5900/VPCP-NN

Công văn số 5900/VPCP-NN về việc thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5900/VPCP-NN thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5900/VPCP-NN
V/v thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (tờ trình số 901/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007) về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2008-2010 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Trương Vĩnh Trọng,
Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh. 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5900/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5900/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực16/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5900/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5900/VPCP-NN thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5900/VPCP-NN thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5900/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực16/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5900/VPCP-NN thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5900/VPCP-NN thẩm định Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

              • 16/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực