Công văn 5911/CTHN-TTHT

Công văn 5911/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5911/CTHN-TTHT 2021 kê khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế thành phố Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5911/CTHN-TTHT
V/v kê khai thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: VPĐD Công ty JCB International Thailand Company Limited tại Hà Nội
(Địa chỉ: P405, tầng 4 tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
MST: 0106173690

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2021-JCB ngày 19/01/2021 của VPĐD Công ty JCB International Thailand Company Limited tại Hà Nội (gọi tắt là đơn vị) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:

+ Tại Điều 8 quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế:

“1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhp cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.”

“2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà t chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tin công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.”

+ Tại Điều 9 quy định về tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

“1. Tiêu chí khai thuế theo quý

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đi với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai, thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại đim a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hp VPĐD Công ty JCB International Thailand Company Limited tại Hà Nội là tổ chức chi trả thu nhập, không thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng thì đơn vị thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để VPĐD Công ty JCB International Thailand Company Limited tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: NVDTPC; CNTK;

- Phòng: KK-KTT;
- Website CTHN;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5911/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5911/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2021
Ngày hiệu lực26/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(05/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5911/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 5911/CTHN-TTHT 2021 kê khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5911/CTHN-TTHT 2021 kê khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5911/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành26/02/2021
        Ngày hiệu lực26/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (05/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5911/CTHN-TTHT 2021 kê khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5911/CTHN-TTHT 2021 kê khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế thành phố Hà Nội

              • 26/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực