Công văn 5911/UBND-NNNT

Công văn 5911/UBND-NNNT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5911/UBND-NNNT 2014 thực hiện 19/CT-TTg bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5911/UBND-NNNT
V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;
-
Sở Nông nghiệp và PTNT;
-
Công an Thành phố.

UBND Thành phố nhận được Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới (có bản sao gửi kèm).

Về việc này, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 và các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố về việc cấm sử dụng chất n, xung điện, chất độc đ khai thác thủy sản, báo cáo UBND Thành phố.

2. Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng công an địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai các nhiệm vụ nêu trên, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và ĐT;
- VP UBND TP: CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Các phòng: NNNT, TH;
-
Lưu: VT, NNNT (Hồng2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5911/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5911/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5911/UBND-NNNT 2014 thực hiện 19/CT-TTg bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5911/UBND-NNNT 2014 thực hiện 19/CT-TTg bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5911/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành08/08/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5911/UBND-NNNT 2014 thực hiện 19/CT-TTg bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5911/UBND-NNNT 2014 thực hiện 19/CT-TTg bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nội

           • 08/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực