Công văn 5916/BGDĐT-GDTH

Công văn số 5916/BGDĐT-GDTH về việc tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5916/BGDĐT-GDTH tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5916/BGDĐT-GDTH
V/v tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2009 - 2010.

Thời gian: 01 ngày (Từ 14h ngày 25 tháng 7 năm 2009).

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

Thành phần: Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo 02 đại biểu (01 lãnh đạo Phòng Tiểu học, 01 chuyên viên thông thạo máy tính và công tác phổ cập).

Kinh phí đi lại, ăn nghỉ do địa phương chi trả theo quy định tài chính hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo cử đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần. Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị 01 máy tính xách tay để sử dụng trong Hội nghị. Các tỉnh chưa được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi chuẩn bị báo cáo về duy trì củng cố Phổ cập giáo dục tiểu học - Chống mù chữ, thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (Kết quả, nguyên nhân, tồn tại và giải pháp), gửi cho Ban tổ chức Hội nghị sáng ngày 25/7/2009 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học: Hoàng Mai Lê, Điện thoại: 0438682062; 01234384268; email: hmletn@yahoo.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GD TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Phạm Ngọc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5916/BGDĐT-GDTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5916/BGDĐT-GDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2009
Ngày hiệu lực15/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5916/BGDĐT-GDTH tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5916/BGDĐT-GDTH tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5916/BGDĐT-GDTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Ngọc Định
        Ngày ban hành15/07/2009
        Ngày hiệu lực15/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5916/BGDĐT-GDTH tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5916/BGDĐT-GDTH tổ chức Hội nghị giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

              • 15/07/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực