Công văn 592/TCT-PCCS

Công văn số 592/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 592/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 592/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư Chứng khoán VN.

Trả lời công văn số 01/12/MGTNDN ngày 27/12/2006 của Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty chứng khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1.2 mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán có hướng dẫn: "Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% trong thời hạn 10 năm, kể từ khi khai trương hoạt động kinh doanh. Hết thời hạn hưởng thuế suất 20%, công ty phải chuyển sang nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 28%" và tại điểm 1.2.1 có hướng dẫn: "Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mới thành lập được miễn thuế TNDN 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty liên doanh quản lý đầu tư chứng khoán Việt Nam là công ty chứng khoán mới thành lập bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Năm 2004 là năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế thì Công ty sẽ được miễn thuế TNDN trong 2 năm (năm 2004, năm 2005), giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 3 năm tiếp theo (năm 2006 đến năm 2008); được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% trong 10 năm kể từ năm 2003 năm bắt đầu hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 592/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu592/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2007
Ngày hiệu lực01/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 592/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 592/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu592/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành01/02/2007
        Ngày hiệu lực01/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 592/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 592/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 01/02/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/02/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực