Công văn 5923/TCT-CS

Nội dung toàn văn Công văn 5923/TCT-CS 2023 chính sách tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5923/TCT-CS
V/v: chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4756/CTBNI-HKDCN ngày 04/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về vướng mắc trong việc xác định thu tiền thuê đất đối với Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện, Bộ Tài chính đã có công văn số 13687/BTC-QLCS ngày 27/12/2022 hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh và Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về hệ thống đường dây truyền tải điện, việc xác định tiền thuê đất, thu tiền thuê đất phải nộp theo pháp luật về đất đai của hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại địa phương từ ngày 01/06/2022 trở về sau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 296/TB-VPCP ngày 03/11/2021, công văn số 2394/VPCP-NN ngày 16/04/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Tại điểm a khoản 1 công văn số 13687/BTC-QLCS ngày 27/12/2022 có nêu: “Liên quan đến hệ thống đường dây truyền tải điện, tại Công văn số 574/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan chủ trì xây dựng Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 155 Luật Đất đai năm 2013 thì hệ thống tải điện như cột điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các hệ thống phụ trợ ngành điện của hệ thống lưới điện quốc gia mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang sử dụng thuộc nhóm đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, thuộc đối tượng Nhà nước thu tiền thuê đất.”

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 4756/CTBNI-HKDCN ngày 04/10/2023 thì trong diện tích đất thuê của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có diện tích đất để xây dựng trạm biến áp (20.029,1 m2) và diện tích đất để xây dựng nhà nghỉ ca (653,6 m2). Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể diện tích đất để xây dựng nhà nghỉ ca có thuộc diện tích hệ thống phụ trợ ngành điện của hệ thống lưới điện quốc gia hay không theo đúng chức năng, nhiệm vụ; trên cơ sở đó, thực hiện việc thu tiền thuê đất đối với công trình Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 2 và đấu nối tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hòa Sơn và xã Tri Phương, huyện Tiên Du của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia theo đúng quy định của pháp luật về đất, về tính thu tiền thuê đất từng kỳ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website (TCT);
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5923/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5923/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(25/04/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5923/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5923/TCT-CS 2023 chính sách tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5923/TCT-CS 2023 chính sách tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5923/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành26/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (25/04/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5923/TCT-CS 2023 chính sách tiền thuê đất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5923/TCT-CS 2023 chính sách tiền thuê đất

              • 26/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực