Công văn 5924/VPCP-KTTH

Công văn số 5924/VPCP-KTTH về việc kinh phí để xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án tưới, tiêu vùng Đông Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5924/VPCP-KTTH kinh phí xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án tưới, tiêu vùng Đông Nam Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

Số:  5924/VPCP-KTTH
V/v kinh phí để xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án tưới, tiêu vùng Đông Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 1979/UBND-XD1 ngày 05 tháng 09 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 13104/BTC-ĐT ngày 28 tháng 09 năm 2007, Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7058/BKH-KTNN ngày 27 tháng 09 năm 2007, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2589/BNN-KH ngày 20 tháng 09 năm 2007 về kinh phí để xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án cải tạo nâng cấp hệ thống tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tìm nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: NN, CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH(3b). Nguyện (18b)

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5924/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5924/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực16/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5924/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 5924/VPCP-KTTH kinh phí xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án tưới, tiêu vùng Đông Nam Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5924/VPCP-KTTH kinh phí xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án tưới, tiêu vùng Đông Nam Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5924/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực16/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5924/VPCP-KTTH kinh phí xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án tưới, tiêu vùng Đông Nam Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5924/VPCP-KTTH kinh phí xây dựng một số hạng mục, công trình của dự án tưới, tiêu vùng Đông Nam Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

              • 16/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực