Công văn 5925/CT-HTr

Công văn 5925/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5925/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập đầu tư vốn Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5925/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến.
(Đ/c: S 29 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội -
MST: 0100237475)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 52/PC-TCT ngày 20/01/2016 của Tổng cục Thuế chuyển công văn không s ngày 14/01/2016 của Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Khoản 1 Điều 7 Bổ sung vào cuối khoản 2, Mục II, Phần D Thông tư s 84/2008/TT-BTC về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn:

“1. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng:

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng s cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đi với hoạt động chuyn nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.”

+ Tại Khoản 2 Điều 7 Bổ sung vào cuối khoản 2, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vn:

“2. Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng.

Sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đầu tư, nếu cá nhân rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyn nhượng vốn thì phải khai và nộp thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức nhận được ngay. Trường hợp giá trị vốn góp được rút khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng lần đầu ít hơn giá trị cổ tức nhận được thì sẽ kê khai và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần rút vn hoặc chuyển nhượng sau cho tới khi hết.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2012 Ông Lê Xuân Thảo được Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư thì chưa phải nộp thuế TNCN. Sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đầu tư, nếu ông Thảo rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốn thì ông phải kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5925/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5925/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5925/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập đầu tư vốn Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5925/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập đầu tư vốn Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5925/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5925/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập đầu tư vốn Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5925/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập đầu tư vốn Hà Nội 2016

            • 03/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực