Công văn 5925/TCHQ-GSQL

Công văn 5925/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O mẫu AI do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5925/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn xử lý vướng mắc C/O mẫu AI


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5925/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu AI mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010, trên cơ sở công hàm /T-14/ASEAN/2016-17/80 của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các C/O mẫu AI được cấp trước ngày 01/10/2017: cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu AI được cấp có thể thức như sau:

Nội dung

Mẫu C/O mẫu AI theo cam kết Hiệp định

C/O mẫu AI do cơ quan cấp đang cấp

Nội dung trong ô Số tham chiếu (Reference No.)

See Notes Overleaf

See Instructions Overleaf

Tiêu đề trang mặt sau sau C/O

OVERLEAF NOTES

Instruction for Completing Certificate of Origin

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Đối với các C/O được cấp kể từ ngày 01/10/2017: C/O phải được cấp theo đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010. Các trường hợp C/O mẫu AI cấp sai thể thức quy định sẽ không được cơ quan hải quan chấp nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5925/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5925/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5925/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5925/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn xử lý vướng mắc C/O mẫu AI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5925/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn xử lý vướng mắc C/O mẫu AI
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5925/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5925/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn xử lý vướng mắc C/O mẫu AI

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5925/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn xử lý vướng mắc C/O mẫu AI

             • 08/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực