Công văn 5925/TCHQ-TXNK

Công văn 5925/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5925/TCHQ-TXNK 2018 trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5925/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sindora.
(Đ/
c: L8-Lô 21 KĐT Chùa Hà Tiên, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được nhận được công văn số 9329/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Sindora, theo đó Công ty không đồng ý với mức giá ấn định sau kiểm tra sau thông quan của Chi cục Hải quan Hòa Lạc - Cục Hải quan TP. Hà Nội đối với mặt hàng than củi xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan: theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điu 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 15/6/2018), theo quy định tại khoản 14, khoản 73, khoản 74 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 15/6/2018).

Căn cứ các quy định nêu trên, để xử lý vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hà Ni thực hiện rà soát kết luận kiểm tra sau thông quan của Chi cục Hải quan Hòa Lạc - Cục Hải quan TP. Hà Nội và làm việc cụ thể với Công ty để làm rõ và xử lý nội dung vướng mắc của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sindora được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ
công khai trên Cng thông tin điện tử CP);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(để tổng hợp);
- Lưu: VT, TXNK (D.Hoa - 3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5925/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5925/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2018
Ngày hiệu lực10/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5925/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5925/TCHQ-TXNK 2018 trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5925/TCHQ-TXNK 2018 trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5925/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành10/10/2018
        Ngày hiệu lực10/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5925/TCHQ-TXNK 2018 trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5925/TCHQ-TXNK 2018 trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu

            • 10/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực