Công văn 5928/BYT-BH

Công văn 5928/BYT-BH năm 2017 về thời gian gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 01/01/2015 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5928/BYT-BH 2017 thời gian gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 01/01/2015


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5928/BYT-BH
V/v thời gian gián đoạn tham gia BHYT trước ngày 01/01/2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gi: Bo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 1259/BHXH-CSYT ngày 13/4/2017 của Bảo him xã hội Việt Nam về việc gián đoạn thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trước ngày 01/01/2015, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Việc quy định tính thời gian liên tục để hưng quyền lợi theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế đã sửa đổi, bổ sung năm 2014 được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định “Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng” và hiệu lực thi hành của quy định này là từ ngày 01/01/2015.

Vì vậy, việc áp dụng quy định về thời gian gián đoạn được tính là thời gian tham gia bảo him y tế liên tục được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5928/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5928/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5928/BYT-BH

Lược đồ Công văn 5928/BYT-BH 2017 thời gian gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 01/01/2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5928/BYT-BH 2017 thời gian gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 01/01/2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5928/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5928/BYT-BH 2017 thời gian gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 01/01/2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5928/BYT-BH 2017 thời gian gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 01/01/2015

             • 20/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực