Công văn 593/CTĐP-CCN

Công văn 593/CTĐP-CCN năm 2019 về đối tượng, thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP do Cục Công Thương địa phương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 593/CTĐP-CCN 2019 đối tượng thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CÔNG THƯƠNG
ĐỊA PHƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/CTĐP-CCN
V/v đối tượng, thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà

Cục Công Thương địa phương nhận được Văn bản s6406/VPCP-DMDN ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà (theo nội dung trên Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ). Sau khi xem xét, Cục Công Thương địa phương có ý kiến như sau:

1. Về quy định pháp lý: Việc ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp (CCN) được quy định tại Điều 27 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN. Theo đó, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; trường hp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật đu tư, đất đai, các ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất chỉ áp dụng đối vi dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh có thuê đất mới, trực tiếp vi Nhà nước.

Trình tự, hồ sơ đề nghị và thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, thm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức thuộc Cục thuế cấp tỉnh, đối với cá nhân thuộc Chi cục thuế trên địa bàn.

2. Đối với đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà: Căn cứ tình hình thực tế, hồ sơ pháp lý cụ thể của dự án, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp vi Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, áp dng các ưu đãi nêu trên theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CTĐP
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Chính Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 593/CTĐP-CCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu593/CTĐP-CCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(14/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 593/CTĐP-CCN

Lược đồ Công văn 593/CTĐP-CCN 2019 đối tượng thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 593/CTĐP-CCN 2019 đối tượng thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu593/CTĐP-CCN
        Cơ quan ban hànhCục Công Thương địa phương
        Người kýHoàng Chính Nghĩa
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (14/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 593/CTĐP-CCN 2019 đối tượng thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 593/CTĐP-CCN 2019 đối tượng thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất

           • 30/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực