Công văn 593/SXD-QLXD

Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 chiều cao tính khối lượng mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao Bình Định


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/SXD-QLXD
V/v quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình

Bình Định, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Các đơn vị hoạt động tư vấn, thi công xây lắp.

 

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng nhận được nhiều câu hỏi từ các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp về việc hướng dẫn quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình. Nay, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 16/12/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1172/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) nhằm sửa đổi, bổ sung một số chương trong tập Định mức phân xây dựng đã được ban hành theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Theo đó, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công xây lắp khi sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải cập nhật các hướng dẫn áp dụng được quy định trong các tập định mức sửa đổi, bổ sung do Bộ Xây dựng công bố. Cụ thể như sau:

1. Quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình:

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤6m; ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình).

- Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao >16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

2. Tổ chức thực hiện:

- Đối với các công trình, gói thầu được phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Quyết định 1172/QĐ-BXD thì việc áp dụng căn cứ vào thiết kế - dự toán, biện pháp thi công đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các công trình, gói thầu được phê duyệt từ ngày có hiệu lực của Quyết định 1172/QĐ-BXD nhưng chưa thực hiện việc phê duyệt thiết kế - dự toán, chưa thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu thì áp dụng theo hướng dẫn tại tập định mức ban hành kèm theo Quyết định này.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các đơn vị hoạt động xây dựng xem xét, lựa chọn áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, P.QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 593/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu593/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực28/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 chiều cao tính khối lượng mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 chiều cao tính khối lượng mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao Bình Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu593/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Viết Bảo
        Ngày ban hành28/06/2013
        Ngày hiệu lực28/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 chiều cao tính khối lượng mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 chiều cao tính khối lượng mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao Bình Định

           • 28/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực