Công văn 5930/BHXH-BT

Công văn 5930/BHXH-BT năm 2017 về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5930/BHXH-BT 2017 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5930/BHXH-BT
V/v tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh; địa chỉ: Xóm 6, thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được kiến nghị của Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 13439/VPCP-ĐMDN ngày 18/12/2017, với nội dung đề nghị BHXH Việt Nam xem xét việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ; Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH năm 2006; Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Về vấn đề này, trong thời gian qua BHXH Việt Nam nhận được kiến nghị của một số chủ hộ kinh doanh cá thể tương tự như trường hợp của Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến và đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4677/BHXH-BT ngày 04/11/2016 về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn chưa có ý kiến nên BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để thực hiện. Đề nghị chủ hộ kinh doanh cá thể Hương Linh liên hệ với BHXH huyện để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

BHXH Việt Nam trả lời để Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VCCI;
- Cổng TT điện tử Chính phủ
;
- PTGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- BHXH tỉnh Quảng Ngãi (để biết);
- Lưu: VT,
BT.

TL. TỔNG GIÁN ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Đức Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5930/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5930/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5930/BHXH-BT 2017 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5930/BHXH-BT 2017 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5930/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýMai Đức Thắng
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5930/BHXH-BT 2017 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5930/BHXH-BT 2017 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực