Công văn 5933/VPCP-VX

Công văn số 5933/VPCP-VX về việc đoàn công tác liên ngành của Chính phủ khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/04/2005 về đẩy mạnh xã hội hoá tại TP. Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5933/VPCP-VX đoàn công tác liên ngành của Chính phủ khảo sát tình hình thực hiện NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh xã hội hoá Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 5933/VPCP-VX
V/v đoàn công tác liên ngành của CP khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/04/2005 về đẩy mạnh xã hội hoá tại TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

 Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Đoàn sẽ tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2005 về việc đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục-đào tạo, văn hoá, y tế và thể dục thể thao tại thành phố Hà Nội trong nửa đầu tháng 11 năm 2007.

1.Thành phần tham gia Đoàn công tác liên ngành gồm: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác xã hội hoá của các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ.

2. Kế hoạch và chương trình làm việc của Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ tại thành phố Hà Nội: Hai ngày Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ cùng Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đi khảo sát một số đơn vị (công lập và ngoài công lập) đang thực hiện xã hội hoá thuộc các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Đề xuất và thống nhất với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan danh sách 10 đơn vị (mỗi lĩnh vực 02 đơn vị cả công lập và ngoài công lập) để Đoàn sẽ đến khảo sát tại cơ sở.

- Chỉ đạo các đơn vị xã hội hoá nêu trên chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện xã hội hoá.

4. Thời gian Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ tiến hành khảo sát tại Hà Nội sẽ được thông báo cụ thể sau khi có sự thống nhất giữa Văn phòng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg (để bc);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: VX, KG, KTTH,
CCHC, CN, NN, TH, Vụ IV,
Website CP;
- Lưu: VT, VX (05). 37

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5933/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5933/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực17/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5933/VPCP-VX

Lược đồ Công văn 5933/VPCP-VX đoàn công tác liên ngành của Chính phủ khảo sát tình hình thực hiện NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh xã hội hoá Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5933/VPCP-VX đoàn công tác liên ngành của Chính phủ khảo sát tình hình thực hiện NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh xã hội hoá Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5933/VPCP-VX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực17/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5933/VPCP-VX đoàn công tác liên ngành của Chính phủ khảo sát tình hình thực hiện NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh xã hội hoá Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5933/VPCP-VX đoàn công tác liên ngành của Chính phủ khảo sát tình hình thực hiện NQ 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh xã hội hoá Hà Nội

             • 17/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực