Công văn 594/TC-TCNH

Công văn số 594/TC-TCNH về việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bán vé xổ số do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 594/TC-TCNH thu thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bán vé xổ số


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 594/TC-TCNH
V/v: thu thuế TNDN đối với đại lý bán vé xổ số

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua một số công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố kiến nghị về thu thuế doanh nghiệp đại lý bán vé xổ số trong năm 2003, năm 2004. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đại lý bán vé xổ số kiến thiết năm 2003 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/1999/TT-BTC ngày 19/8/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bán vé xổ số kiến thiết. Doanh thu làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết là toàn bộ tiền hoa hồng được hưởng chưa trừ bất cứ Khoản phí tổn nào và không bao gồm Khoản chi hỗ trợ phát triển mạng lưới đại lý.

2. Việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bán vé xổ số kiến thiết năm 2004 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC">88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính và không thực hiện hồi tố từ đầu năm 2004; tức là các đại lý bán vé xổ số kiến thiết tiếp tục thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khấu trừ tại nguồn với thuế suất 5% trên toàn bộ số tiền hoa hồng được hưởng chưa trừ bất cứ Khoản phí tổn nào và không bao gồm Khoản chi hỗ trợ phát triển mạng lưới đại lý.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty xổ số kiến thiết và các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VP (2b), Vụ CST, TCNH

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 594/TC-TCNH

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 594/TC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/01/2005
Ngày hiệu lực 17/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 594/TC-TCNH thu thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bán vé xổ số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 594/TC-TCNH thu thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bán vé xổ số
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 594/TC-TCNH
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành 17/01/2005
Ngày hiệu lực 17/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 594/TC-TCNH thu thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bán vé xổ số

Lịch sử hiệu lực Công văn 594/TC-TCNH thu thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bán vé xổ số

  • 17/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực