Công văn 5941/VPCP-CN

Công văn số 5941/VPCP-CN về việc khai thác các điểm quặng vàng tại Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5941/VPCP-CN khai thác điểm quặng vàng tại Hòa Vang, Đà Nẵng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số:  5941/VPCP-CN
V/v khai thác các điểm quặng vàng tại Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 4420/UBND-QLĐTh ngày 20 tháng 07 năm 2007), ý kiến của các cơ quan liên quan về việc quản lý, cấp phép khai thác các điểm quặng vàng tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức quản lý, bảo vệ và cấp phép khai thác các điểm quặng vàng Khe Đương, Ta Nao, Khe Áo, Lộc Mỹ thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp lập đề án khai thác các điểm quặng vàng tại các khu vực nêu trên; xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án (lựa chọn doanh nghiệp khai thác có đủ năng lực, kinh nghiệm; phương pháp khai thác; địa giới hành chính, diện tích, tọa độ; phương án bảo vệ mỏ, bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, môi trường sinh thái; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...) để cấp phép khai thác theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các khu vực khai thác nêu trên và các vùng lân cận theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN , PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: ĐP, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5941/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5941/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực17/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5941/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5941/VPCP-CN khai thác điểm quặng vàng tại Hòa Vang, Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5941/VPCP-CN khai thác điểm quặng vàng tại Hòa Vang, Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5941/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực17/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5941/VPCP-CN khai thác điểm quặng vàng tại Hòa Vang, Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5941/VPCP-CN khai thác điểm quặng vàng tại Hòa Vang, Đà Nẵng

              • 17/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực