Công văn 5951/TCHQ-GSQL

Công văn số 5951/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5951/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 5951/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1382/HQLS-NV ngày 09/10/2007 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phản ánh về một số văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến thủ tục xuất khẩu hàng hóa là đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp chưa thống nhất, Tổng cục Hải quan giải thích như sau:

1. Giữa các văn bản Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ, Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), công văn số 4719/VPCP-NN ngày 22/8/2007 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 5134/TCHQ-GSQL ngày 07/9/2007 của Tổng cục Hải quan không có gì mâu thuẫn, vì:

a. Công văn số 4719/VPCP-NN ngày 22/8/2007 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 5134/TCHQ-GSQL ngày 07/9/2007 của Tổng cục hải quan không đề cập đến nguồn gốc gỗ; nội dung 02 văn bản này phải được hiểu là hướng dẫn chung cho cả gỗ nhập khẩu. Theo đó, sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ cao cấp sản xuất từ gỗ nhóm IA nhập khẩu vẫn được xuất khẩu.

b. Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ, Điểm 1.1, Mục 1, chương II, Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ NN&PTNT là quy định về quản lý và danh Mục thực vật rừng, nguy cấp, quý hiếm từ rừng tự nhiên Việt Nam (Khoản 1, Điều 1 Nghị định 32/2006/NĐ-CP). Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ, Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ NN&PTNT đều bị xử lý theo quy định pháp luật.

2. Công văn số 4719/VPCP-NN ngày 22/8/2007 của Văn phòng Chính phủ là thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; công văn số 2183/BNN-KL ngày 08/8/2007 của Bộ NN&PTNT là văn bản hành chính của Bộ chuyên ngành; Vì vậy, khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa là sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ cao cấp thì thực hiện theo công văn số 4719/VPCP-NN ngày 22/8/2007 của Văn phòng chính phủ (không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ).

3. Việc rà soát các văn bản liên quan đến chính sách xuất khẩu lâm sản tại Điểm 3, Thông báo số 4719/VPCP-NN ngày 22/8/2007 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì, khi tham gia ý kiến, Tổng cục Hải quan sẽ có kiến nghị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Cục ĐTCBL;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, GSQL(2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5951/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5951/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2007
Ngày hiệu lực22/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5951/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5951/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5951/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành22/10/2007
        Ngày hiệu lực22/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5951/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5951/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp

           • 22/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực