Công văn 5951/VPCP-VX

Công văn số 5951/VPCP-VX về việc hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương do Văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5951/VPCP-VX hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 5951/VPCP-VX
V/v hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng , chống ma tuý Trung ương.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 97/BCA (C11) ngày 25 tháng 07 năm 2007); Bộ Tài chính (công văn số 12080/BTC-VI ngày 10 tháng 09 năm 2007) về việc hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương để phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý của Bộ Công an; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng-Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ 900 triệu đồng (chín trăm triệu đồng) để mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý được dự toán tại bản phụ lục kèm theo công văn số 97/BCA (C11) ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Bộ Công an.

2. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ kinh phí phòng, chống ma tuý năm 2008 của Bộ Công an.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu bổ sung, sửa đổi việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý cho phù hợp với tình hình hiện nay; trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối Quý IV năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: NC, TH, TTTTBC,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (3). Hh 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5951/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5951/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực17/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5951/VPCP-VX

Lược đồ Công văn 5951/VPCP-VX hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5951/VPCP-VX hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5951/VPCP-VX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực17/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5951/VPCP-VX hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5951/VPCP-VX hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương

              • 17/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực