Công văn 5955/VPCP-KTN

Công văn 5955/VPCP-KTN điều chỉnh dự án và bố trí vốn tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5955/VPCP-KTN điều chỉnh dự án bố trí vốn tiếp tục thực hiện Dự án


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5955/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh dự án và bố trí vốn tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5193/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 7 năm 2012) và ý kiến của Bộ Công thương (công văn số 6801/BCT-TCNL ngày 27 tháng 7 năm 2012) về việc điều chỉnh dự án và bố trí vốn tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải phân kỳ đầu tư, thực hiện hạng mục đê chắn sóng phía Nam trước, sau đó thực hiện các hạng mục còn lại của Dự án; báo cáo Phó Thủ tướng để tổ chức cuộc họp về vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5955/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5955/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5955/VPCP-KTN điều chỉnh dự án bố trí vốn tiếp tục thực hiện Dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5955/VPCP-KTN điều chỉnh dự án bố trí vốn tiếp tục thực hiện Dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5955/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5955/VPCP-KTN điều chỉnh dự án bố trí vốn tiếp tục thực hiện Dự án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5955/VPCP-KTN điều chỉnh dự án bố trí vốn tiếp tục thực hiện Dự án

              • 08/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực