Công văn 596/TCT-CS

Công văn 596/TCT-CS năm 2016 về miễn tiền thuê đất đối với dự án Trung tâm sản xuất và chế biến rau công nghệ cao do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 596/TCT-CS miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm sản xuất chế biến rau công nghệ cao 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/TCT-CS
V/v Chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời Công văn số 1285/CT-QLĐ ngày 9/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về miễn tiền thuê đất đối với dự án Trung tâm sản xuất và chế biến rau công nghệ cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.”

- Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, quy định:

“Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.”

- Tại Mục 5 và Mục 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, quy định:

“5. Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản.

9. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.”

- Tại Điểm c Khoản 12 Điều 3 Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“12. Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương tại điểm đ khoản 1 Điều 17 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP được quy định như sau:

c) Dự án công nghệ cao là dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra, xác nhận.”

- Tại Mục I Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 210/2013/NĐ-CP">43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sản phẩm nông lâm thủy sản:

“Sản phẩm trồng trọt bao gồm sản phẩm sơ chế, chế biến từ nguyên liệu:

- Cây lương thực có hạt, cây có củ

- Cây rau, đậu và các loại hoa, màu

- Cây ăn quả.. ”

- Tại Điều 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 523824774 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Cổ phần Nông trại Sinh thái quy định:

“1. Tên dự án đầu tư: Trung tâm sản xuất và chế biến rau công nghệ cao Ecofarm.

2. Mục tiêu của dự án: Đầu tư sản xuất và chế biến, tiêu thụ rau củ quả thực phẩm theo tiêu chuẩn GAP...

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tổ 3, ấp Kênh 9, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

5. Diện tích sử dụng: 842.797,3 m² ... ”

Căn cứ các quy định nêu trên, sản phẩm nông sản bao gồm các sản phẩm được sơ chế, chế biến từ các cây có củ, cây rau, cây ăn quả,... theo quy định tại Thông tư số 210/2013/NĐ-CP">43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp Công ty Cổ phần Nông trại Sinh thái được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 56121000782 ngày 14/6/2011, nay là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5238247741 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 28/10/2015 để thực hiện dự án Trung tâm sản xuất và chế biến rau công nghệ cao Ecofarm với mục tiêu đầu tư sản xuất và chế biến, tiêu thụ rau củ quả thực phẩm theo tiêu chuẩn GAP thì thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Mục 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Về việc xác định cụ thể đây là dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang có văn bản gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được thẩm tra, xác định theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 596/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 596/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/02/2016
Ngày hiệu lực 17/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 596/TCT-CS miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm sản xuất chế biến rau công nghệ cao 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 596/TCT-CS miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm sản xuất chế biến rau công nghệ cao 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 596/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 17/02/2016
Ngày hiệu lực 17/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 596/TCT-CS miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm sản xuất chế biến rau công nghệ cao 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 596/TCT-CS miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm sản xuất chế biến rau công nghệ cao 2016

  • 17/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực