Công văn 5967/BGDĐT-GDTH

Nội dung toàn văn Công văn 5967/BGDĐT-GDTH 2023 hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt người khuyết tật


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5967/BGDĐT-GDTH
V/v xin ý kiến đối với Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: …………...............................................
(Danh sách kèm theo)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai lập Quy hoạch theo quy định.

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch theo quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 31 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Đường link hồ sơ xin ý kiến góp ý: bit.ly/GYGDCB2023 (có thể truy cập theo mã QR ở cuối danh sách gửi kèm công văn này).

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/11/2023 để tổng hợp, hoàn thiện h sơ trình thẩm định Quy hoạch, đáp ứng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiu học; Điện thoại: 0836083407; Email: [email protected].

Bộ Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu qu của Quý cơ quan.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN QUY HOẠCH

(Kèm theo Công văn số 5967/BGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 10 năm 2023)

I - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

II - Các Bộ, ngành

1. Bộ Nội vụ.

2. Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Bộ Xây dựng.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Bộ Y tế.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ.

8. Bộ Tư pháp.

9. Văn phòng Chính phủ.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

III. Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (63).

IV. Các tổ chức có liên quan

1. Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam.

2. Hội người mù Việt Nam.

3. Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA).

4. Tổ chức y tế Hà Lan (MCNV).

5. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

Mã QR truy cập thư mục hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch theo quy định:

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5967/BGDĐT-GDTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5967/BGDĐT-GDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(06/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5967/BGDĐT-GDTH

Lược đồ Công văn 5967/BGDĐT-GDTH 2023 hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt người khuyết tật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5967/BGDĐT-GDTH 2023 hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt người khuyết tật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5967/BGDĐT-GDTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Minh
        Ngày ban hành26/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (06/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5967/BGDĐT-GDTH 2023 hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt người khuyết tật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5967/BGDĐT-GDTH 2023 hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt người khuyết tật

              • 26/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực