Công văn 5968/VPCP-KTTH

Công văn số 5968/VPCP-KTTH về việc báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương do văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5968/VPCP-KTTH báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2007 của các Bộ, ngành trung ương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***

Số: 5968/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 12990/BTC-ĐT ngày 27 tháng 09 năm 2007 về việc báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, phát hiện và xử lý những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, ODA, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 2007; trường hợp vượt thẩm quyền xử lý, đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 836/CT-TTg ngày 02 tháng 07 năm 2007 về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5968/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5968/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2007
Ngày hiệu lực18/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5968/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 5968/VPCP-KTTH báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2007 của các Bộ, ngành trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5968/VPCP-KTTH báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2007 của các Bộ, ngành trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5968/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành18/10/2007
        Ngày hiệu lực18/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5968/VPCP-KTTH báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2007 của các Bộ, ngành trung ương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5968/VPCP-KTTH báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2007 của các Bộ, ngành trung ương

             • 18/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực