Công văn 597/TLĐ

Công văn số 597/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

Nội dung toàn văn Công văn 597/TLĐ hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 597/TLĐ
V/v Hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW
  - Các công đoàn ngành TW
  - Các công đoàn TCTY trực thuộc TLĐ

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2006 của Ban chấp hành TLĐ. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức Phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” để đề ra phương hướng và biện pháp tổ chức đẩy mạnh phong trào trong thời gian tiếp theo.

2. Biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình của phong trào để phát triển sâu, rộng khắc các địa phương, ngành, cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế góp phần tích cực vào việc cải thiện ĐKLĐ, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa tai nạn lao động, BNN.

3. Tổ chức tổng kết có chất lượng, thiết thực nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về công tác Bảo hộ lao động trong tình hình mới.

II/ NỘI DUNG TỔNG KẾT

Tổng kết đánh giá những thành tích đạt được trong 10 năm thực hiện phong trào, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục, trên cơ sở 3 Mục tiêu, 5 nội dung và trách nhiệm của từng cấp công đoàn được quy định trong Chỉ thị số 05/TLĐ (24/4/1996), văn bản 494/TLĐ (29/4/1996) của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thời gian tới. Cần kiểm Điểm đánh giá sâu các nội dung:

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, các hình thức tổ chức phong trào đã có kết quả tốt ở các cấp công đoàn.

2. Các hình thức đã tuyên truyền, tổ chức phát động, duy trì và phát triển phong trào.

3. Kết quả của phong trào thể hiện ở những nội dung: Công đoàn tham gia với doanh nghiệp cải thiện Điều kiện và môi trường lao động; tổ chức và phát triển mạng lưới ATVSV; phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật của CNLĐ để cải thiện Điều kiện lao động, phòng ngừa TNLĐ, BNN (có số liệu và các đơn vị điển hình).

4. Tổ chức kiểm tra của công đoàn về BHLĐ ở các doanh nghiệp: Đánh giá về kết quả công tác kiểm tra chấm Điểm trong trào hàng năm theo văn bản 494/TLĐ ngày 29/4/1996.

5. Tự đánh giá kết quả 10 thực hiện phong trào ở cấp mình. Đề xuất những kiến nghị (thay đổi bổ sung về nội dung, hình thức phong trào; phương pháp và các tiêu chí chấm Điểm thi đua phong trào theo 494/TLĐ…), phương hướng phát triển phong trào có hiệu quả trong thời gian tới.

III/ KHEN THƯỞNG

1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ kết quả thực hiện phong trào theo nội dung tổng kết ở Mục II tại công văn này và theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-TLĐ (26/5/2004) để quyết định việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân công đoàn cấp dưới trực thuộc.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét tặng cờ cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ, Công đoàn cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức chỉ đạo phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” từ việc lựa chọn trong toàn quốc. Số lượng không quá 20 cờ.

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ được lựa chọn đề nghị 1 tập thể và 1 cá nhân.

IV/ THỜI GIAN TIẾN HÀNH TỔNG KẾT

1. Từ tháng 4/2006 đến tháng 7/2006 các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ tiến hành tổng kết.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (1996 - 2006) phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” toàn quốc vào cuối quý III/2006 hoặc đầu quý IV/2006 tại Hà Nội.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trực thuộc khảo sát, tổng kết và mở hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào của ngành và địa phương mình.

- Quyết định việc khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 10 năm trong trào ở cấp mình.

- Gửi báo cáo tổng kết 10 năm tổ chức thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” kèm theo tờ trình và báo cáo thành tích đơn vị, cá nhân (theo Mục II) đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng (nếu có) về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban BHLĐ) trước ngày 30/7/2006.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tổ chức nghiên cứu, hội thảo lấy ý kiến các cấp công đoàn tham gia đóng góp sửa đổi bổ sung văn bản 494/TLĐ (29/4/1996) về kiểm tra chấm Điểm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, hoàn chỉnh văn bản, trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức tổng kết, mở hội nghị tổng kết toàn quốc (sẽ có thông báo sau).

- Xem xét trình Đoàn Chủ tịch TLĐ tuyên dương khen thưởng theo Mục III.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của văn bản này để việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt kết quả tốt.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Đặng Ngọc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 597/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu597/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2006
Ngày hiệu lực11/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 597/TLĐ

Lược đồ Công văn 597/TLĐ hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 597/TLĐ hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu597/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Chiến
        Ngày ban hành11/04/2006
        Ngày hiệu lực11/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 597/TLĐ hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

             Lịch sử hiệu lực Công văn 597/TLĐ hướng dẫn kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào “Xanh - Sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (1996 - 2006)

             • 11/04/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/04/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực