Công văn 5971/VPCP-QHQT

Công văn số 5971/VPCP-QHQT về việc tài trợ giúp đỡ Lào một số văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ tại Viêng-chăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5971/VPCP-QHQT tài trợ giúp đỡ Lào văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ tại Viêng-chăn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 5971/VPCP-QHQT
V/v tài trợ giúp đỡ Lào một số văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ tại Viêng-chăn

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3488/BNG-TCQT ngày 08 tháng 10 năm 2007 về việc tài trợ giúp đỡ Lào một số văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 23 tại Viêng-chăn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Ngoại giao tài trợ giúp đỡ Lào một số loại văn phòng phẩm phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 23 tại Viêng-chăn (Lào) từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 năm 2007, có giá trị khoảng 97,9 triệu đồng Việt Nam được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Ngân sách Nhà nước giao cho Bộ Ngoại giao thực hiện trong năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b. 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5971/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5971/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2007
Ngày hiệu lực18/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5971/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 5971/VPCP-QHQT tài trợ giúp đỡ Lào văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ tại Viêng-chăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5971/VPCP-QHQT tài trợ giúp đỡ Lào văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ tại Viêng-chăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5971/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành18/10/2007
        Ngày hiệu lực18/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5971/VPCP-QHQT tài trợ giúp đỡ Lào văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ tại Viêng-chăn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5971/VPCP-QHQT tài trợ giúp đỡ Lào văn phòng phẩm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ tại Viêng-chăn

              • 18/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực