Công văn 5973/TCHQ-GSQL

Công văn 5973/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5973/TCHQ-GSQL năm 2013 tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch dầu nhờn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5973/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai hàng hóa XK PMD khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Trả lời công văn số 2468/TCT-KTNB ngày 01/08/2013 của Tổng cục Thuế về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở hồ sơ tái xuất và nội dung quy định tại Điều 3, chương I Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, điểm c, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp các công ty cung ứng dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế neo đậu tại cảng biển Việt Nam theo loại hình xuất khẩu phi mậu dịch là chưa phù hợp.

2. Căn cứ hồ sơ gửi kèm công văn số 2468/TCT-KTNB ngày 01/08/2013 của Tổng cục thuế, cụ thể tại tờ khai số 01/XC13-PMD ngày 05/01/2009 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV II-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và tờ khai số 10 XCU/TB-PMD ngày 09/20/2009 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV III-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo (người được ủy quyền là ông Đặng Hà Lâm, chứng minh thư số 321170107 cấp ngày 27/02/2007 tại công an Bến Tre) là đối tượng làm thủ tục tái xuất hàng hóa (dầu nhờn) cho tàu M/V BAO YUN DA và tàu MV SHENG HO.

Do vậy, trên tờ khai hải quan nêu trên không thể hiện việc Công ty TNHH Exxon Mobil Việt Nam bán dầu nhờn (tái xuất) cho tàu M/V BAO YUN DA và tàu MV SHENG HO và ủy quyền cho Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo làm thủ tục xuất khẩu (tái xuất) hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5973/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5973/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5973/TCHQ-GSQL năm 2013 tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch dầu nhờn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5973/TCHQ-GSQL năm 2013 tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch dầu nhờn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5973/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành11/10/2013
        Ngày hiệu lực11/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5973/TCHQ-GSQL năm 2013 tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch dầu nhờn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5973/TCHQ-GSQL năm 2013 tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch dầu nhờn

            • 11/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực