Công văn 5973/TCHQ-PC

Công văn 5973/TCHQ-PC năm 2016 thực hiện Chỉ số cải cách hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5973/TCHQ-PC thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5973/TCHQ-PC
V/v thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Hải quan.

Ngày 10/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 998/QĐ-BTC công bố kết quả đánh giá, chấm Điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Chỉ số CCHC của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được triển khai từ năm 2015, thể hiện rõ nét kết quả CCHC của các đơn vị thuộc Bộ trong 1 năm. Theo Quyết định công bố, Tổng cục Hải quan xếp thứ hai trong tổng số 5 đơn vị khối Tổng cục và tương đương. Thứ hạng trên thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị toàn Ngành về thực hiện nhiệm vụ CCHC những năm vừa qua nói chung và năm 2015.

Bên cạnh đó, trong quá trình chấm Điểm Chỉ số CCHC năm 2015 đã bộc lộ các hạn chế như: một số công việc về CCHC triển khai chưa kịp thời; có những công việc triển khai tốt nhưng việc báo cáo, tự chấm Điểm chưa phù hợp...

Theo định Hướng đẩy mạnh CCHC, phấn đấu cải thiện Chỉ số CCHC của Tổng cục năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt về Chỉ số CCHC được quy định tại Quyết định số 793/QĐ-BTC ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại Công văn số 6041/TCHQ-PC ngày 01/7/2015 của Tổng cục. Trong đó, cần nhận thức rõ việc triển khai thực hiện CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Ngành, phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành. Thực hiện tốt công tác CCHC góp phần quan trọng vào việc cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của Tổng cục Hải quan trong khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ.

2. Các đơn vị đầu mối chấm Điểm Chỉ số CCHC của Tổng cục (Vụ Pháp chế; Thanh tra Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan; Cục Tài vụ - Quản trị; Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; Văn phòng Tổng cục):

- Chủ trì thực hiện việc rà soát từng nội dung được giao chấm Điểm (Mục 2 Công văn số 6041/TCHQ-PC ngày 01/7/2015 của Tổng cục) để kịp thời tham mưu cho Tổng cục ban hành kế hoạch triển khai; triển khai, theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; thực hiện đúng, đủ chế độ thông tin, báo cáo nội dung công việc được giao;

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục về tổng số Điểm tự chấm;

- Báo cáo kết quả tự chấm Điểm Chỉ số CCHC của các đơn vị phải đính kèm đầy đủ tài liệu kiểm chứng theo quy định.

3. Các đơn vị khác trong Ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối nêu tại Khoản 2 trên đây khi có yêu cầu phối hợp thực hiện Chỉ số CCHC theo chỉ đạo tại Mục 3 Công văn số 6041/TCHQ-PC ngày 01/7/2015 của Tổng cục.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Tng cục (qua Vụ Pháp chế) đ được hướng dn, giải quyết. Email: [email protected], số nội bộ 8426, số di động 0167.260.3879 - 0905.282.248.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Vụ Pháp chế Bộ (để phối hợp);
- Tổng cục trưởng (thay báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5973/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5973/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5973/TCHQ-PC thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5973/TCHQ-PC thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5973/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5973/TCHQ-PC thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5973/TCHQ-PC thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2016

           • 27/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực