Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2017V về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV 2017 hướng dẫn thực hiện 18/CT-TTg bảo vệ trẻ em


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5978 /BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh, hỗ trợ giáo viên và cha mẹ học sinh có kiến thức, kỹ năng chủ động phát hiện các trường hợp trẻ em, học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa các tình huống bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em, học sinh.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trang bị các kiến thức, kỹ năng cho giáo viên về phát hiện, phòng ngừa và xử lý các yếu tố, hành vi dẫn đến các tình huống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh.

3. Tổ chức các diễn đàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp... nhằm tạo điều kiện cho học sinh được nâng cao nhận thức, kiến thức về giáo dục giới tính, các kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ mình tránh khỏi các tình huống bạo lực, xâm hại.

4. Các cơ sở giáo dục thiết lập kênh tiếp nhận các thông tin phản ánh về các tình huống bạo lực, xâm hại. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện việc xử lý, điều tra bảo vệ trẻ em, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu và tiến tới loại bỏ các tình huống gây nguy hại đối với trẻ em, học sinh.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (để ph/h);
- Bộ LĐTBXH (để ph/h) ;
- Cổng Thông tin của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..........................., ngày    tháng     năm

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN

- Nội dung :.........................................................................................................................

- Địa điểm : ………………………………………………………………………………………..

- Thời gian: ………………………………………………………………………………………..

TT

Họ và tên người tham dự

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số tiền

Ký nhận

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

- Ấn định danh sách này có : ......................người

- Tổng số tiền đã chi (Viết bằng chữ) :…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI PHÁT TIỀN

NGƯỜI DUYỆT

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5978/BGDĐT-GDCTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV

Lược đồ Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV 2017 hướng dẫn thực hiện 18/CT-TTg bảo vệ trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV 2017 hướng dẫn thực hiện 18/CT-TTg bảo vệ trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5978/BGDĐT-GDCTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV 2017 hướng dẫn thực hiện 18/CT-TTg bảo vệ trẻ em

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5978/BGDĐT-GDCTHSSV 2017 hướng dẫn thực hiện 18/CT-TTg bảo vệ trẻ em

             • 20/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực