Công văn 5979/TCT-TNCN

Công văn 5979/TCT-TNCN năm 2017 về xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5979/TCT-TNCN 2017 thu nhập được trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5979/TCT-TNCN
V/v xác định thu nhập làm căn c quy đi và s thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1584/CT-TNCN đề ngày 08/09/2017 của Cục Thuế Tnh Bắc Ninh về việc xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế.

- Căn cứ điểm 2.1 khoản 2 Mục II phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 3 Mục I phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ điểm 4 Điều 7 Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 1 Điều 14 chương III Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp ông Takashi Okada trong năm 2012 được bổ nhiệm chức vụ Tng giám đốc, có thu nhập không bao gồm thuế, nhận được tại công ty mẹ và công ty con, trong năm ông Takashi Okada được công ty mẹ tại Nhật khấu trừ vào thu nhập không bao gồm thuế để đóng thuế cư trú tại Nhật thì thu nhập thực nhận làm căn cứ quy đổi của ông Takashi Okada là thu nhập không bao gồm thuế mà ông Takashi Okada nhận được trong năm từ Công ty mẹ tại Nhật Bản và Công ty con tại Việt Nam.

2. Về vic xác định số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

- Căn cứ quy định tại Điều 22 Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và chính phủ nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 48 Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Trường hợp ông Takashi Okada phát sinh số tiền thuế cư trú và được công ty RP Topla tại Nhật khấu trừ vào thu nhập nhận được (thu nhập không bao gồm thuế) tại Nhật Bản hàng tháng thì số tiền thuế cư trú ông Takashi Okada được trừ trong năm 2012 theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là số tiền thuế cư trú ông Takashi Okada đã đóng tại Nhật Bản hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm 2012.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5979/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5979/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5979/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 5979/TCT-TNCN 2017 thu nhập được trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5979/TCT-TNCN 2017 thu nhập được trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5979/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5979/TCT-TNCN 2017 thu nhập được trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5979/TCT-TNCN 2017 thu nhập được trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài

            • 29/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực