Công văn 598/TCT-CS

Công văn 598/TCT-CS năm 2016 hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 598/TCT-CS hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/TCT-CS
V/v Trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam.
(Địa chỉ: S3, Đường 9A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, thành phBiên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tr li công văn số BLV/151109 ngày 09/11/2015 của Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam đnghị hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 151, chương VIII Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:

“Điều 151. Tách doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cphần có thể tách bằng cách chuyn một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) đthành lập một hoặc một scông ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyn một phần quyn và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tn tại của công ty bị tách.”

- Tại Điều 7, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 7. Sửa đi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyn đi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản của cơ quan có thm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nht hoặc được tiếp tục chuyn vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nht đđảm bảo nguyên tc chuyn ltính liên tục không quá 5 năm, ktừ năm tiếp sau năm phát sinh l.

Số lcủa doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyn lỗ theo quy định thì s lnày sẽ được phân bcho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vn chủ sở hữu được chia, tách”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo giấy chứng nhận đầu tư số 472043000696 chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam, giấy chứng nhận đầu tư số 472043001134 ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai, trường hợp Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam được tách thành Công ty TNHH NS BlueScope Lysasht Việt Nam (công ty bị tách) và Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam (công ty được tách) thì số lcủa Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyn lỗ theo quy định được phân bcho các doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển
lỗ tính liên tục không quá 5 năm, k
từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Các Vụ: CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 598/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu598/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2016
Ngày hiệu lực17/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 598/TCT-CS hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 598/TCT-CS hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu598/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/02/2016
        Ngày hiệu lực17/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 598/TCT-CS hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 598/TCT-CS hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp 2016

           • 17/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực