Công văn 5987/TCHQ-GSQL

Công văn số 5987/TCHQ-GSQL về việc cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5987/TCHQ-GSQL cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5987/TCHQ-GSQL
V/v cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK   

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Đồng Nai; Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh; Lạng Sơn.
- Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan.

 

Thực hiện kết luận cuộc họp về xây dựng phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK tại văn bản số 1439/TB-TCHQ ngày 31/3/2008, trên cơ sở triển khai đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu”, mã số: 10-N2008, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Hải quan Đồng Nai nâng cấp, hoàn chỉnh phần mềm để cập nhật, tra cứu cơ sở dữ liệu mã số hàng hóa XNK.

Theo lộ trình triển khai đề tài giai đoạn I, Tổng cục Hải quan quyết định lựa chọn 5 Cục Hải quan tỉnh, thành phố gồm: Bình Dương; Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh, Lạng Sơn để triển khai cài đặt thí điểm phần mềm kể trên. Để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan có tên trên chuẩn bị các việc như sau:

I. ĐỐI VỚI 5 CỤC HẢI QUAN ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC CHỌN LÀM THÍ ĐIỂM:

1. Có Quyết định thành lập nhóm triển khai thí điểm đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu” tại Cục. Số lượng cán bộ khoảng từ 5 - 10 cán bộ có trình độ về phân loại hàng hóa, về ứng dụng công nghệ tin học bao gồm: 01 Lãnh đạo Cục, đại diện Phòng Nghiệp vụ và một số Chi cục do Lãnh đạo Cục lựa chọn để triển khai cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK. Nhiệm vụ của nhóm phối hợp với Tổ công tác của Tổng cục để triển khai các công việc của đề tài theo hướng dẫn của Tổng cục.

Quyết định thành lập nhóm triển khai thí điểm yêu cầu gửi về Tổng cục (Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 25/11/2008.

2. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng làm việc, máy tính được nối mạng trong dây chuyền thủ tục hải quan tại Chi cục và tại Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố) để phục vụ việc triển khai cài đặt, cập nhật dữ liệu mã số hàng hóa XNK.

3. Bố trí cán bộ tại Chi cục sưu tập, tổng hợp thông tin về hàng hóa, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu, chủ yếu bao gồm:

- Các mặt hàng thường xuyên XK, NK tại đơn vị, các mặt hàng có xảy ra vướng mắc, khiếu nại trong việc phân loại hàng hóa, cụ thể: Mô tả hàng hóa (tên tiếng Việt, tên tiếng Anh), mã số thuế tham khảo, ký mã hiệu, thành phần cấu tạo, công dụng, chứng thư giám định, xuất xứ, hình ảnh (có thể tra cứu theo chương HS, mặt hàng trọng điểm); So sánh mã số thuế của mặt hàng XK, NK đó nhưng được làm thủ tục ở các đơn vị Hải quan khác nhau.

- Thông tin về doanh nghiệp XNK hàng hóa: Mã số doanh nghiệp, tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt, số giấy phép kinh doanh, ngày cấp phép, địa chỉ, điện thoại, fax, email, quốc gia đầu tư, vốn đầu tư, vị trí nhà xưởng, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chính, hình ảnh.

- Các nội dung cần thiết khác liên quan đến phân loại mặt hàng XK, NK.

II. ĐỐI VỚI TỔNG CỤC HẢI QUAN:

Có Quyết định thành lập Tổ công tác của Tổng cục để triển khai thí điểm đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu” gồm:

- 01 Lãnh đạo Vụ Giám sát quản lý và 02 chuyên viên chuyên trách về phân loại hàng hóa thuộc vụ Giám sát quản lý.

- 01 chuyên viên thuộc Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan.

- Nhóm chuyên viên xây dựng phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổ công tác của Tổng cục phối hợp với nhóm công tác của từng Cục Hải quan kể trên để triển khai thực hiện cho từng đơn vị.

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

+ Tuần cuối tháng 11/2008 (hoặc đầu tháng 12/2008): Cục Hải quan Bình Dương (làm trước để rút kinh nghiệm)

+ Tháng 12/2008: Cục HQ Bà Rịa Vũng Tàu và Cục HQ Đà Nẵng (lịch cụ thể Tổ công tác của Tổng cục sẽ thông báo sau).

+ Tháng 1/2009: Cục HQ Đồng Nai và Lạng Sơn (lịch cụ thể Tổ công tác của Tổng cục sẽ thông báo sau).

+ Tháng 4/2009: Tổng hợp kết quả triển khai thí điểm tại 5 đơn vị Cục, rút kinh nghiệm để triển khai cài đặt phần mềm tra cứu mã số trong toàn ngành.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với đ/c Việt Hà, ĐT: 0912698382; đ/c Tân, ĐT: 0903230640 (Thành viên tổ công tác của Tổng cục) hoặc đ/c Ngọc, ĐT: 0913742030 (Cục Hải quan Đồng Nai).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5987/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5987/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2008
Ngày hiệu lực21/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5987/TCHQ-GSQL cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5987/TCHQ-GSQL cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5987/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Văn Tạo
        Ngày ban hành21/11/2008
        Ngày hiệu lực21/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5987/TCHQ-GSQL cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5987/TCHQ-GSQL cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK

              • 21/11/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/11/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực