Công văn 5990/TCHQ-TXNK

Công văn 5990/TCHQ-TXNK kiến nghị mức giá tại công văn 348/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5990/TCHQ-TXNK kiến nghị mức giá tại công văn 348/TCHQ-TXNK


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5990/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị mức giá tại công văn 348/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty CP SX TM may Sài Gòn;
(236/7 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Q. Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH may Tân Mỹ.
(Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, ấp Tràng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 207/VB.GMC-TM ngày 27/10/2011 của Công ty CP SX TM may Sài Gòn và Công ty TNHH may Tân Mỹ về việc đề nghị xem xét lại giá vải nhập khẩu để tính thuế. Theo đó, việc áp dụng giá tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng vải theo công văn số 348/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2011 của Tổng cục Hải quan đã không còn phù hợp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 348/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2008 của Tổng cục Hải quan thì Danh mục quản lý rủi ro của cơ quan hải quan là một bộ phận trong cơ sở dữ liệu giá được sử dụng để kiểm tra, phân loại, xác định dấu hiệu nghi vấn về mức giá khai báo của doanh nghiệp không được sử dụng xác định trị giá tính thuế.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan. Trường hợp cơ quan hải quan nghi vấn mức giá khai báo của doanh nghiệp do thấp hơn cơ sở dữ liệu giá thì sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp giải trình (tham vấn). Trường hợp doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được nghi vấn của cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan sẽ bác bỏ trị giá khai báo của doanh nghiệp và xác định trị giá tính thuế theo các nguyên tắc, trình tự, phương pháp quy định tại Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Về các thông tin giá mặt hàng vải nhập khẩu do Công ty cung cấp: Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu các thông tin để phục vụ công tác quản lý giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5990/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5990/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/11/2011
Ngày hiệu lực 29/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5990/TCHQ-TXNK kiến nghị mức giá tại công văn 348/TCHQ-TXNK


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5990/TCHQ-TXNK kiến nghị mức giá tại công văn 348/TCHQ-TXNK
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5990/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 29/11/2011
Ngày hiệu lực 29/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5990/TCHQ-TXNK kiến nghị mức giá tại công văn 348/TCHQ-TXNK

Lịch sử hiệu lực Công văn 5990/TCHQ-TXNK kiến nghị mức giá tại công văn 348/TCHQ-TXNK

  • 29/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực