Công văn 5992/TCHQ-GSQL

Công văn 5992/TCHQ-GSQL năm 2016 điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5992/TCHQ-GSQL điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5992/TCHQ-GSQL
V/v điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1269/HQHCM-GSQL ngày 24/5/2016 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc đối với thủ tục điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì hợp đồng gia công được ký kết trên cơ sở thỏa thuận giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công, trong đó có điều khoản thỏa thuận về thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Trường hợp cần kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng gia công thì các bên phải ký thỏa thuận bổ sung trước thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực thực hiện.

Khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực, các bên ký kết hợp đồng gia công phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Việc thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê mượn của hợp đồng gia công cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục liên quan chủ động theo dõi, lập danh sách các doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công, trường hợp có nghi vấn doanh nghiệp lợi dụng việc điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công để trì hoãn việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, máy móc, thiết bị thì báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Cục để kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư tại trụ sở doanh nghiệp theo quy định.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định trên để hướng dẫn doanh nghiệp thống nhất thực hiện, không xử lý theo từng vụ việc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5992/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5992/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5992/TCHQ-GSQL điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5992/TCHQ-GSQL điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5992/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5992/TCHQ-GSQL điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5992/TCHQ-GSQL điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công 2016

            • 28/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực