Công văn 5996/TCHQ-TXNK

Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5996/TCHQ-TXNK
V/v xác định TGTT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam
(Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Quận Đống Đa)

 

Trả lời công văn số 5778/VINACOMIN-KT ngày 10/11/2011 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung nêu tại điểm 1:

Về chi phí nhân công vận hành cẩu tàu, tiếp theo nội dung công văn số 5533/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2011, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

- Nếu khoản chi phí này đã nằm trong giá thực tế hàng xuất khẩu thì không phải cộng vào, cũng không được loại trừ ra khi xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu.

- Nếu khoản chi phí này chưa nằm trong giá thực tế hàng xuất khẩu thì phải cộng vào trị giá tính thuế hàng xuất khẩu.

2. Về nội dung nêu tại điểm 2:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán tại thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F).

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo điều kiện giao hàng CNF thì trị giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu không bao gồm chi phí vận tải quốc tế theo chứng từ vận tải thực tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Tập đoàn được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5996/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5996/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/11/2011
Ngày hiệu lực 29/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5996/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 29/11/2011
Ngày hiệu lực 29/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

  • 29/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực