Công văn 6001/VPCP-ĐP

Công văn số 6001/VPCP-ĐP về một số đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6001/VPCP-ĐP đề nghị của thành phốHồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số:  6001/VPCP-ĐP
V/v về một số đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải,
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình số 6606/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2007 đề nghị Thủ tướng giải quyết một số cơ chế, chính sách để Thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ của Trung ương giao và kế hoạch 05 năm 2006-2010. Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, kính đề nghị các Bộ trên có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 5 tháng 11 năm 2007 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình số 6606/TTr-UBND của thành phố Hồ Chí Minh)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN , PCN Nguyễn Quốc Huy;
   Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5) B (33b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6001/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6001/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2007
Ngày hiệu lực19/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6001/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 6001/VPCP-ĐP đề nghị của thành phốHồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 6001/VPCP-ĐP đề nghị của thành phốHồ Chí Minh
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu6001/VPCP-ĐP
                Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
                Người kýNguyễn Quốc Huy
                Ngày ban hành19/10/2007
                Ngày hiệu lực19/10/2007
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật17 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 6001/VPCP-ĐP đề nghị của thành phốHồ Chí Minh

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 6001/VPCP-ĐP đề nghị của thành phốHồ Chí Minh

                            • 19/10/2007

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 19/10/2007

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực