Công văn 6007/TCHQ-TXNK

Công văn 6007/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế, không thu thuế và bảo lãnh thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6007/TCHQ-TXNK hoàn thuế không thu thuế bảo lãnh thuế 2016


BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6007/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế, không thu thuế và bảo lãnh thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên.
(Đ/c: SN 07, ngõ 62/2, Khu B, t
10, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 36/DY ngày 23/05/2016 của Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên kiến nghị vướng mắc liên quan đến việc nộp thuế hàng tạm nhập, tái xuất Da lừa khô. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về bảo lãnh số tiền thuế phải nộp:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 người nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh s thuế phải nộp thì việc bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư này, Thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trong thời gian bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế...”.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên phát sinh số thuế phải nộp khi xuất khẩu hàng hóa thì Công ty phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp. Việc bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT- BTC.

2. Về việc hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Khoản 6 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại Khoản 1 Điều 103 Thông tư này).

Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hóa tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hóa thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp này thực hiện theo quy định tại Điều 120 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Khoản 2 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện như hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên tái xuất mặt hàng Da lừa, thuế suất 10% thì công ty kê khai và nộp thuế xuất khẩu trước khi thông quan hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh tiền thuế phải nộp). Sau khi lô hàng được thông quan, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế (nếu đã nộp thuế xuất khẩu) hoặc hồ sơ đề nghị không thu thuế (nếu xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn bảo lãnh) theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Tp. Hải Phòng (để p/h t/hiện);
- Cục HQ Tp. Hà Nội (để p/h t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. C
C TRƯỞNG CC THU XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6007/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6007/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6007/TCHQ-TXNK hoàn thuế không thu thuế bảo lãnh thuế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6007/TCHQ-TXNK hoàn thuế không thu thuế bảo lãnh thuế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6007/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6007/TCHQ-TXNK hoàn thuế không thu thuế bảo lãnh thuế 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6007/TCHQ-TXNK hoàn thuế không thu thuế bảo lãnh thuế 2016

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực