Công văn 6008/TCT-CS

Công văn 6008/TCT-CS năm 2017 về hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6008/TCT-CS 2017 hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6008/TCT-CS
V/v: hóa đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Anh Nguyễn.
(Địa chỉ: 53 Phố Châu Long. phường Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 68/CV-AN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Anh Nguyễn về hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.5 Điều 79 Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính:

"15. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế);

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

- Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo.

- Trường hợp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh."

Theo trình bày của Công ty TNHH Anh Nguyễn (Công ty) thì Công ty có ký hợp đồng chuyển nhượng (bán BĐS) cho Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Bất động sản (người mua), năm 2007, 2008 Công ty đã nhận tiền góp vốn từ người mua, năm 2014 Công ty xuất hóa đơn GTGT cho người mua nhưng không giao hóa đơn (liên 2) cho người mua mà lưu tại quyển do không liên hệ được với khách hàng. Công ty đã kê khai nộp thuế đối với khoản tiền nhận từ khách hàng. Tuy nhiên nay người mua không có nhu cầu mua bất động sản và đề nghị Công ty trả lại tiền theo thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký giữa các bên.

Đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội xem xét nếu nội dung đúng như Công ty trình bày: Công ty đã xuất hóa đơn GTGT, đã kê khai nộp thuế nhưng chưa giao hóa đơn cho người mua mà lưu tại quyển, người mua là doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ, Công ty và khách hàng (người mua) có thóa thuận hủy hợp đồng đã ký để trả lại tiền cho người mua thì Cục thuế hướng dẫn Công ty căn cứ thỏa thuận hủy hợp đồng đã ký giữa các bên để điều chỉnh giảm doanh thu theo quy định về việc điều chỉnh giảm doanh thu của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Công ty TNHH Anh Nguyễn và khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của giao dịch và thoả thuận chấm dứt hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6008/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6008/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6008/TCT-CS

Lược đồ Công văn 6008/TCT-CS 2017 hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6008/TCT-CS 2017 hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6008/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6008/TCT-CS 2017 hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6008/TCT-CS 2017 hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra

             • 29/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực