Công văn 601/LĐTBXH-KHTC

Công văn 601/LĐTBXH-KHTC năm 2016 hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Dự án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án trong kế hoạch năm 2016, để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, Bộ hướng dẫn Chủ đầu tư như sau:

1. Hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ, ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư hoàn chỉnh lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (nếu dự án cần phải hoàn chỉnh) để sớm trình Bộ phê duyệt, làm căn cứ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. (Chủ đầu tư liên hệ với Vụ Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án).

2. Chuẩn bị địa Điểm xây dựng:

Chủ đầu tư nghiên cứu phương án địa Điểm xây dựng công trình đảm bảo đủ diện tích, đáp ứng các Điều kiện hạ tầng, phù hợp với Mục tiêu đầu tư và công năng của dự án. Trường hợp dự án chưa được giao đất hoặc địa Điểm đã giao không đáp ứng các yêu cầu trên, Chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục đề nghị địa phương giao đất, Điều chỉnh địa Điểm cho phù hợp. Khi được giới thiệu địa Điểm nghiên cứu dự án, Chủ đầu tư phải báo cáo Bộ thống nhất lựa chọn địa Điểm trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo. Kinh phí thực hiện thủ tục giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có) thuộc trách nhiệm của Ngân sách địa phương (không tính trong tổng mức đầu tư dự án) đối với các cơ sở trực thuộc địa phương; đối với dự án đầu tư cho các cơ sở trực thuộc Bộ thì tính trong tổng mức đầu tư dự án.

3. Mở tài Khoản và đăng ký mã số dự án:

Đối với các dự án chưa đến Kho bạc nhà nước để giao dịch, thanh toán vốn, Chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký mã số dự án đầu tư, mở tài Khoản dự án, thanh toán các Khoản chi phí, khối lượng hoàn thành đủ Điều kiện thanh toán theo quy định (lập dự án đầu tư, đo đạc địa hình, khảo sát địa chất, ....). Chủ đầu tư nghiên cứu Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính để được hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Phê duyệt kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Tất cả các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư...) phải được phân chia thành các gói thầu và được phê duyệt kế hoạch trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu. Khối lượng của các gói thầu phải được tính toán phù hợp với yêu cầu của giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án (trước khi dự án đầu tư được duyệt). Căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng theo quy định hiện hành.

5. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Chủ đầu tư phải lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư làm cơ sở cho đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết kế. Nhiệm vụ thiết kế phải nêu rõ các nội dung cơ bản sau: Mục tiêu xây dựng công trình; các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế; địa Điểm xây dựng; các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc đối với khu đất xây dựng công trình; quy mô công trình; các yêu cầu về công năng sử dụng, kiến trúc, mỹ thuật và kỹ thuật của công trình. Trước khi phê duyệt, Chủ đầu tư gửi dự thảo nhiệm vụ thiết kế về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tham gia, góp ý về quy mô công trình và các nội dung cần thiết khác.

6. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình để trình Bộ phê duyệt:

Dự án đầu tư xây dựng công trình phải được lập phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế được duyệt; quy mô và khối lượng đầu tư phải phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối của ngân sách, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Trong từng bước triển khai lập dự án, Chủ đầu tư phải báo cáo Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (về quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, các khối lượng đầu tư chính, tổng mức đầu tư sơ bộ; giải pháp thiết kế mặt bằng, mặt đứng các hạng Mục chính; trang thiết bị kỹ thuật của công trình; phương án sử dụng vật liệu hoàn thiện...). Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án, lấy ý kiến các cơ quan quản lý có liên quan ở địa phương và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định để gửi Bộ Xây dựng thẩm định và trình Bộ phê duyệt dự án trước ngày 30/9/2016.

Trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án, nếu có vướng mắc, Chủ đầu tư dự án phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 601/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu601/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu601/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án 2016

             • 03/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực