Công văn 601/TCT-CS

Công văn số 601/TCT-CS về việc thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 601/TCT-CS thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 601/TCT-CS
V/v: thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 4075/CT-AC ngày 31/10/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 16, Điều 24 Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý sử dụng ấn chỉ thuế có quy định:

“Điều 16: Tất cả các đối tượng sử dụng biên lai hàng tháng phải có báo cáo về tình hình sử dụng biên lai cho cơ quan thuế (nơi nhận biên lai), hết năm phải thực hiện quyết toán số biên lai sử dụng và chuyển số tồn sang năm sau.

Điều 24: Tài liệu kế toán ấn chỉ thuế phải được lưu giữ và bảo quản theo đúng quy định. Tài liệu kế toán ấn chỉ: số liệu tổng hợp phải được phản ánh vào sổ số liệu lịch sử trước khi sắp xếp phân loại và đưa vào lưu trữ; sổ số liệu lịch sử lưu trữ vĩnh viễn, báo cáo kế toán ấn chỉ, chứng từ kế toán ấn chỉ, liên lưu của biên lai, chứng từ (liên 1) lưu trữ 5 năm, quá thời hạn lưu trữ nêu trên, cơ quan thuế các cấp, cơ quan sử dụng biên lai, chứng từ tiến hành liệt kê danh mục cần thanh hủy trình cơ quan thuế cấp trên cho phép lập hội đồng hủy bỏ theo chế độ”.

Tại điểm 2, phần II: thanh hủy các loại ấn chỉ thuế (Phụ lục kèm theo Điều 17 của chế độ) có quy định:

“2. Đối với các loại sổ sách, chứng từ (bao gồm cả báo soát, bản lưu của biên lai thu thuế, thu tiền) và báo cáo kế toán hết thời hạn lưu trữ, các Chi cục, Cục Thuế tổng hợp các loại chứng từ, sổ sách thanh hủy theo chế độ, báo cáo cơ quan Thuế cấp trên thành lập Hội đồng thanh hủy, bao gồm: Đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, Đại diện cơ quan Thuế (Thủ trưởng đơn vị, đại diện phòng thanh tra, phòng Quản lý ấn chỉ, kế toán ấn chỉ, thủ kho ấn chỉ).

Việc thanh hủy tổ chức tại đơn vị xin thanh hủy”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, để thuận tiện cho công tác quản lý ấn chỉ của Cục Thuế và tăng thêm ý thức tự chịu trách nhiệm của đơn vị thu phí, lệ phí thì Liên báo soát của Biên lai thu phí được lưu giữ tại đơn vị thu trong thời hạn 5 năm, quá thời hạn lưu trữ cơ quan sử dụng Biên lai tiến hành liệt kê danh mục cần thanh hủy trình cơ quan thuế để lập hội đồng hủy bỏ theo chế độ. Việc thanh hủy Biên lai vẫn phải thực hiện đúng theo quy định nêu trên. Hàng tháng tổ chức thu phí thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai, hết năm phải thực hiện quyết toán biên lai sử dụng và chuyển số tồn sang năm sau.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh,  thành phố;
- Vụ PC
- Ban TVQT, HT, PC,TTTĐ
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 601/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu601/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2008
Ngày hiệu lực24/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 601/TCT-CS thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 601/TCT-CS thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu601/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/01/2008
        Ngày hiệu lực24/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 601/TCT-CS thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí

             Lịch sử hiệu lực Công văn 601/TCT-CS thanh toán, quản lý báo soát Biên lai thu phí, lệ phí

             • 24/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực