Công văn 6012/BTC-ĐT

Công văn 6012/BTC-ĐT về kéo dài thực hiện và thanh toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6012/BTC-DT kéo dài thực hiện thanh toán nguồn vốn ứng trước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6012/BTC-ĐT
V/v kéo dài thực hiện và thanh toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

 

Căn cứ công văn số 2881/VPCP-KTTH ngày 05/5/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và thanh toán nguồn vốn ứng trước dự toán các năm sau, Bộ Tài chính hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm 2010, 2011 (vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ) như sau:

1. Các dự án được giao vốn ứng trước theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước các năm 2010, 2011 và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ ban hành sau ngày 01/7/2009 thuộc đối tượng được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán, gồm:

- Các dự án khắc phục dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai (đê, kè, cống, các công trình thủy điện vượt lũ, thoát lũ, các dự án đảm bảo an toàn giao thông);

- Vốn đối ứng cho các dự án ODA, viện trợ không hoàn lại;

- Các dự án được bố trí để mua sắm thiết bị nhập khẩu, đã đấu thầu, ký hợp đồng, mở L/C, đặt cọc hoặc thanh toán một phần tiền theo hợp đồng nhưng hàng không về kịp để thanh toán đúng thời gian quy định;

- Các dự án được bố trí đủ vốn theo quyết định đầu tư đã phê duyệt để hoàn thành đưa vào sử dụng (không bố trí vốn trong dự toán năm 2010);

- Các dự án bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt bằng mà phương án và dự toán đền bù, giải phóng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Các dự án đầu tư cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đủ thủ tục đầu tư;

Thời hạn thực hiện và thanh toán vốn cho các dự án nêu trên đến hết ngày 30/6/2010.

2. Các dự án ứng trước dự toán 2010, 2011 ngoài điểm 1 nêu trên không được kéo dài và chỉ được thanh toán đến hết ngày 31/01/2010.

3. Các Bộ, ngành trung ương và các địa phương thông báo cho các chủ đầu tư dự án thuộc đối tượng được kéo dài để hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, làm việc trực tiếp với Kho bạc Nhà nước để thanh toán vốn.

Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm kiểm soát thanh toán vốn cho các dự án đúng đối tượng và thời gian quy định.

4. Chế độ báo cáo: Chậm nhất ngày 30/7/2010, Kho bạc Nhà nước tổng hợp tình hình thanh toán vốn của các dự án được phép kéo dài, báo cáo Bộ Tài chính.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6012/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6012/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2010
Ngày hiệu lực13/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6012/BTC-ĐT

Lược đồ Công văn 6012/BTC-DT kéo dài thực hiện thanh toán nguồn vốn ứng trước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6012/BTC-DT kéo dài thực hiện thanh toán nguồn vốn ứng trước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6012/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành13/05/2010
        Ngày hiệu lực13/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6012/BTC-DT kéo dài thực hiện thanh toán nguồn vốn ứng trước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6012/BTC-DT kéo dài thực hiện thanh toán nguồn vốn ứng trước

             • 13/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực