Công văn 6013/NHNN-TT

Công văn 6013/NHNN-TT năm 2009 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6013/NHNN-TT 2009 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6013/NHNN-TT
V/v đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)S

Trả lời vướng mắc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn đăng ký chữ ký của Kế toán trưởng doanh nghiệp trên chứng từ giao dịch với ngân hàng (nêu tại Công văn số 553/TCKT2 ngày 24/7/2009 của Vụ Tài chính – Kế toán), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về việc bố trí kế toán trưởng, người phụ trách kế toán và quy định đăng ký chữ ký của doanh nghiệp khi mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:

- Theo các quy định hiện hành về kế toán và chứng từ kế toán thì các đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán gồm: doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, các đơn vị này phải đăng ký mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán khi giao dịch với ngân hàng.

- Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng quy định đối với chứng từ giao dịch với ngân hàng được lập bởi khách hàng là những đơn vị, tổ chức phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật thì trên chứng từ bắt buộc phải có đủ chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký thay và dấu đơn vị (nếu là chứng từ bằng giấy).

- Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 về Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng quy định một trong các yếu tố chính của giấy đề nghị mở tài khoản là mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và những người được người này ủy quyền ký thay.

Như vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành (nêu trên), các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân khi mở tài khoản tại ngân hàng bắt buộc phải đăng ký chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

2.  Về việc vận dụng của một số ngân hàng thương mại cổ phần cho khách hàng là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân khi giao dịch với ngân hàng đã không tuân theo các quy định hiện hành về mở và sử dụng tài khoản và chế độ chứng từ kế toán của Nhà nước. Cụ thể:

- Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và ghi rõ "Không đăng ký mẫu" trên giấy đề nghị mở tài khoản đồng thời "Cam kết sử dụng chữ ký kế toán trên các chứng từ giao dịch với ngân hàng" thì doanh nghiệp đã vi phạm quy định về mở và sử dụng tài khoản, ngân hàng khi chấp thuận mở tài khoản cho doanh nghiệp sẽ không có cơ sở để đối chiếu chữ ký kế toán trên các chứng từ giao dịch.

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ đăng ký sử dụng một chữ ký của chủ tài khoản và không đăng ký chữ ký của kế toán trưởng trên các chứng từ giao dịch với ngân hàng là vi phạm quy định về chế độ chứng từ kế toán ngân hàng.

Vậy, đề nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nghiên cứu, quán triệt các chi nhánh thực hiện mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cho các khách hàng theo đúng quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để b/c);
- Lưu VT, TT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Kim Chinh

 

Thuộc tính Công văn 6013/NHNN-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6013/NHNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2009
Ngày hiệu lực05/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6013/NHNN-TT 2009 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6013/NHNN-TT 2009 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6013/NHNN-TT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýTrần Thị Kim Chinh
        Ngày ban hành05/08/2009
        Ngày hiệu lực05/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6013/NHNN-TT 2009 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6013/NHNN-TT 2009 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng

           • 05/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực