Công văn 6016/CT-TTHT

Công văn 6016/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế suất thuế gái trị gia tăng hàng hóa biếu, tặng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6016/CT-TTHT chính sách thuế xuất hàng hóa biếu tặng Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6016/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam
Địa chỉ: Lottery Tower, Tầng 12A, Lầu 12A-1,
Số 77 Trần Nhân Tôn, P9, Q5,TP.HCM
Mã số thuế: 0313130367

Trả lời văn bản số 04/CV/2016 ngày 10/06/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1. Về thuế Thu nhập cá nhân:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

- Tại Khoản 1 Điều 18 quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.”

- Tại Khoản 1 Điều 25 quy định khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

a) Thu nhập của cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trthuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập, số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này.

b) Thu nhập t tiền lương, tiền công

i) Khấu trừ thuế đi với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần tr lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

…”

Căn c các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hp đồng thuê cá nhân cung cấp dịch vụ đào tạo sản phẩm hoặc dịch giả thì khi trả thu nhập Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế theo quy định nêu trên.

Trường hợp Công ty chi tiền tạm ứng mua hàng hoặc tạm ứng tin đi công tác cho nhân viên bng cách chuyn vào tài khoản cá nhân thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ Khoản 3, Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Đối với sản phm, hàng hóa, dịch vụ (k cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

…”

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có xuất tặng sản phẩm mẫu cho khách hàng dùng thử nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng hóa biếu, tặng Công ty lập hóa đơn GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT như hàng hóa bán ra cho khách hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.K
T2;
- P.PC;

- Lưu:
VT, TTHT.
16720841-1366-150616_tthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6016/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6016/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6016/CT-TTHT chính sách thuế xuất hàng hóa biếu tặng Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6016/CT-TTHT chính sách thuế xuất hàng hóa biếu tặng Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6016/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6016/CT-TTHT chính sách thuế xuất hàng hóa biếu tặng Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6016/CT-TTHT chính sách thuế xuất hàng hóa biếu tặng Hồ Chí Minh 2016

            • 28/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực