Công văn 6017/TCHQ-TXNK

Công văn 6017/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6017/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6017/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

 Công ty TNHH Thuận Sinh.
(Số 58A, Truông Tre, Linh Xuân, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 63/CV-TS của Công ty TNHH Thuận Sinh đề nghị thanh khoản không thu thuế tờ khai tái xuất quá hạn 365 ngày và không có chứng từ thanh toán đối với tờ khai xuất trả thành phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

1. Đối với lô hàng nguyên liệu tái xuất.

Căn cứ quy định tại điểm 1.1 mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính và quy định tại Thông tư số 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính thì điều kiện về thời hạn xử lý hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất ra nước ngoài là trong thời hạn tối đa 01 (một) năm kể từ ngày nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Thuận Sinh tái xuất nguyên liệu quá thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày thực nhập khẩu thì không được xem xét hoàn thuế (hoặc không thu) thuế nhập khẩu.

2. Đối với lô hàng thành phẩm xuất trả.

Để có cơ sở xem xét trả lời, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty làm rõ về nội dung thanh toán tại điểm 5 theo Thỏa thuận tái xuất trả hàng ngày 25/08/2003 giữa Công ty với Ariel textile international: 100% trị giá invoice sẽ được cân đối với các lô hàng nhập về từ Keelung đến TP. HCM.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thuận Sinh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục HQ TP.Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6017/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6017/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực30/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6017/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6017/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6017/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýDương Phú Đông
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực30/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6017/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6017/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu

            • 30/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực