Công văn 6017/VPCP-CN

Công văn số 6017/VPCP-CN về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6017/VPCP-CN Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 6017/VPCP-CNHà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản số 7472/BKH-KCN&KCX ngày 12 tháng 10 năm 2007 về việc bổ sung các khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian trước mắt, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã có trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và kiểm tra việc thành lập mới hoặc mở rộng các khu công nghiệp tại các địa phương theo đúng quy định hiện hành.

2. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp vào Quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lập Đề án tổng thể điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn địa phương về thủ tục, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
  Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Ban QL các KCN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Website CP, các Vụ: NN, ĐP, IV, TTBC;
- Lưu: VT, CN (5).H.150

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6017/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6017/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2007
Ngày hiệu lực20/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6017/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6017/VPCP-CN Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6017/VPCP-CN Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6017/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành20/10/2007
        Ngày hiệu lực20/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6017/VPCP-CN Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6017/VPCP-CN Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

             • 20/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực