Công văn 60181/CT-TTHT

Công văn 60181/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 60181/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60181/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga.
(Địa chỉ: Đội 1, Thôn Thắng Đầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 742/PC-TCT đề ngày 10/8/2017 của Tổng cục Thuế kèm theo công văn không số đề ngày 07/08/2017 của Bà Nguyễn Thị Thanh Nga (sau đây gọi tắt là công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế:

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp)...

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Căn cứ quy định trên:

1. Về việc xác định đối tượng chịu thuế TNCN đối với hoạt động chăn nuôi lợn của cá nhân kinh doanh:

Trường hợp cá nhân có ký hợp đồng gia công chăn nuôi lợn với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh Hải Dương 2 nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện tại tiết e, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC nêu trên thì được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chăn nuôi lợn.

Trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại tiết e, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC nêu trên thì thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định.

2. Về việc xác nhận tại địa phương nơi cư trú:

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Bà Nguyễn Thị Thanh Nga liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Nguyễn Thị Thanh Nga được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng PC;
- CCT Quốc Oai;
- Lưu VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 60181/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 60181/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/09/2017
Ngày hiệu lực 05/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 60181/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 60181/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 60181/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 60181/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 05/09/2017
Ngày hiệu lực 05/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 60181/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 60181/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

  • 05/09/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/09/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực