Công văn 6022/VPCP-KGVX

Công văn 6022/VPCP-KGVX năm 2014 về cơ chế đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6022/VPCP-KGVX 2014 đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp trao đổi văn bản điện tử cơ quan nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6022/VPCP-KGVX
V/v cơ chế đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 22/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 5 năm 2014 và văn bản số 1906/BTTTT-THH ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc đề xuất cơ chế đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước của Dự án “Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ”, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3474/BKHĐT-QLĐT ngày 05 tháng 6 năm 2014 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8607/BTC-HCSN ngày 27 tháng 6 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Tại công văn số 1907/TTg-KGVX ngày 11 tháng 11 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao nhiệm vụ thực hiện Dự án “Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ (e-Doc)” cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định áp dụng văn bản phù hợp để lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6022/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6022/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6022/VPCP-KGVX 2014 đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp trao đổi văn bản điện tử cơ quan nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6022/VPCP-KGVX 2014 đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp trao đổi văn bản điện tử cơ quan nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6022/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6022/VPCP-KGVX 2014 đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp trao đổi văn bản điện tử cơ quan nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6022/VPCP-KGVX 2014 đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp trao đổi văn bản điện tử cơ quan nhà nước

             • 07/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực