Công văn 6023/VPCP-QHQT

Công văn số 6023/VPCP-QHQT về việc Phụ đính về NCB của WB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6023/VPCP-QHQT Phụ đính về NCB của WB


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

Số: 6023/VPCP-QHQT
V/v Phụ đính về NCB của WB

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà  nước Việt .

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7093/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 09 năm 2007), của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 10128/NHNN-HTQT ngày 18 tháng 09 năm 2007); căn cứ kết luận cuộc họp ngày 15 tháng 10 năm 2007 với các cơ quan liên quan về các nội dung còn khác biệt giữa Luật Đấu thầu Việt Nam và Phụ đính về đấu thầu cạnh tranh trong nước của Ngân hàng Thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý áp dụng các quy định nêu trong Phụ đính về đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) của Ngân hàng Thế giới (WB) cho các dự án do WB tài trợ triển khai tại Việt .

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan làm thủ tục cần thiết với WB để triển khai, áp dụng NCB theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, CN,
 KTTH, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6023/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6023/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2007
Ngày hiệu lực20/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6023/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 6023/VPCP-QHQT Phụ đính về NCB của WB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6023/VPCP-QHQT Phụ đính về NCB của WB
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6023/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/10/2007
        Ngày hiệu lực20/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6023/VPCP-QHQT Phụ đính về NCB của WB

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6023/VPCP-QHQT Phụ đính về NCB của WB

              • 20/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực