Công văn 603/TCT-KK

Công văn 603/TCT-KK năm 2014 kê khai phí đối với cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 603/TCT-KK năm 2014 kê khai phí cơ sở giáo dục cơ sở y tế công lập


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 603/TCT-KK
V/v kê khai phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 311/CT-KK&KTT ngày 17/01/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc kê khai phí, lệ phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản VIII và khoản IX, Mục A Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ thì học phí, viện phí của các cơ sở giáo dục, y tế công lập là khoản thu phí của ngân sách nhà nước.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: “3. Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước:

a) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên thì cơ quan thuế vẫn phải quản lý kê khai học phí, viện phí của các cơ sở giáo dục, y tế công lập và các cơ quan thu phí phải nộp hồ sơ khai phí (khai tháng, khai quyết toán) với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 603/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu603/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 603/TCT-KK năm 2014 kê khai phí cơ sở giáo dục cơ sở y tế công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 603/TCT-KK năm 2014 kê khai phí cơ sở giáo dục cơ sở y tế công lập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu603/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 603/TCT-KK năm 2014 kê khai phí cơ sở giáo dục cơ sở y tế công lập

            Lịch sử hiệu lực Công văn 603/TCT-KK năm 2014 kê khai phí cơ sở giáo dục cơ sở y tế công lập

            • 27/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực