Công văn 6031/VPCP-KTTH

Công văn số 6031/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 6031/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 6031/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang
Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2007 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 12184/BTC-ĐT ngày 11 tháng 09 năm 2007) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7363/BKH-KTĐP< ngày 09 tháng 10 năm 2007) về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng dự án cầu Tứ Quận là cần thiết nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng có đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

2. Do việc phê duyệt dự án trên thời gian đã lâu, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo, rà roát, phê duyệt lại dự án và sớm báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp chung nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, điều chỉnh danh mục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
 Website CP, các Vụ: ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6031/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6031/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2007
Ngày hiệu lực20/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6031/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6031/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6031/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6031/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành20/10/2007
        Ngày hiệu lực20/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6031/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6031/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cầu Tứ Quận, tỉnh Tuyên Quang

              • 20/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực