Công văn 6033/VPCP-KTTH

Công văn 6033/VPCP-KTTH năm 2014 về Đề án đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6033/VPCP-KTTH 2014 đẩy mạnh phát triển dịch vụ tri thức công nghệ cao


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6033/VPCP-KTTH
V/v Đề án đẩy mạnh phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3991/TTr-BKHĐT ngày 25 tháng 6 năm 2014 về Đề án đẩy mạnh phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng trí thức và công nghệ cao (du lịch, hàng không, logistics, công nghệ thông tin, viễn thông và y tế); ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 2685/BGTVT-VT ngày 17 tháng 3 năm 2014); Thông tin và Truyền thông (công văn số 802/BTTTT-CNTT ngày 20 tháng 3 năm 2014); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 598/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2014) và ý kiến của các Bộ, cơ quan (Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tham dự cuộc họp bàn về nội dung của Đề án tại Văn phòng Chính phủ ngày 29 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng trí thức và công nghệ cao nêu trên khẩn trương rà soát các vấn đề còn tồn tại, hạn chế của các ngành dịch vụ du lịch, hàng không, logistics, công nghệ thông tin, viễn thông, y tế và tài chính - ngân hàng, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể, mang tính đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển của lĩnh vực dịch vụ đó, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Khi nhận được các đề xuất của các cơ quan liên quan trên đây, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6033/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6033/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6033/VPCP-KTTH 2014 đẩy mạnh phát triển dịch vụ tri thức công nghệ cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6033/VPCP-KTTH 2014 đẩy mạnh phát triển dịch vụ tri thức công nghệ cao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6033/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6033/VPCP-KTTH 2014 đẩy mạnh phát triển dịch vụ tri thức công nghệ cao

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6033/VPCP-KTTH 2014 đẩy mạnh phát triển dịch vụ tri thức công nghệ cao

           • 07/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực